tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Bölüm Başkanı Mesajı

Ülkemizde ve dünyada her alanda olduğu gibi sağlık alanında da çocuklar ve ailelerine transdisipliner yaklaşımla hizmet anlayışı benimsenmekte ve uygulamalar bu yönde planlanıp yürütülmektedir. Toplumun sağlıklı gelişimi açısından ekipte yer alacak meslek elemanları arasında Çocuk Gelişimciye duyulan gereksinim büyük önem taşımaktadır.

Çocuk Gelişimi Bölümü, 0-18 yaş normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan korunmaya muhtaç ve risk altındaki çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimci yetiştirmeyi hedefleyen lisans programıdır. 

Bölümümüz öğretim programı, ülkemizde uygulanan çocuk gelişimi lisans eğitiminin ulusal ölçekte çerçevesini çizen ve YÖK tarafından onaylanan “Ulusal Çekirdek Eğitim Programı” kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda program anatomi, fizyoloji, sosyoloji, psikoloji, çocuk nörolojisi, beslenme gibi temel alan derslerini, gelişimsel tanılama ve değerlendirme,  gelişimsel destek programları, erken müdahale, çocuk odaklı aile danışmanlığı gibi alana özgü dersleri ve alan uygulamalarını kapsamaktadır. 

Çocuk Gelişimi Bölümü’nün vizyonu, bilimsel, çevresel, sosyal, teknolojik gelişimin göz önünde bulundurulduğu ve insani değerleri öncelikli olarak dikkate alan eğitim ve öğretim ortamlarında; insan hakları çerçevesinde, toplumsal değişimleri değerlendirebilen ve uygulama/çalışma alanına transfer edebilen, çağdaş-yenilikçi çocuk gelişimciler yetiştiren bir bölüm olmaktır.

Programımızın, eğitim - öğretim kadromuzun, uygulama alanlarımızın ve fakültemizdeki teknik donanımın öğrencilerimizin mesleki gelişimleri için çok zengin olduğunu ve gereksinimler doğrultusunda geliştirilmeye devam edileceğini ifade etmek istiyorum. Ulusal ve uluslararası düzeyde “Çocuk Gelişimci” yetiştirebilmek ve değerli öğrencilerimizin kendilerini İstanbul Esenyurt Üniversitesi ailesinin birer ferdi olarak hissedebilmeleri için gereken çabanın gösterileceğine inanabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu  Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi "Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir". Bu bağlamda toplumsal dönüşüm çocuğa dokunmakla mümkündür. Hepinizin bu fikri şiar edinerek birer Çocuk Gelişimci olarak meslek yaşamınıza adım attığınızda sorumluluğunuz altında olacak çocukların yüksek yararına, ayrım gözetmeden, sağlıklı yaşama ve gelişme haklarını her zaman dikkate alarak ve katılım haklarına saygı göstererek planlamalar yapacağınızdan, Aile ve ailenin içinde yaşamakta olduğu çevre ile demokrasi ve insan haklarına saygı çerçevesinde işbirliği yaparak, gereksinimleri doğrultusunda destekleyeceğinizden eminim.

Sevgiyle kalın.

 

Dr. Öğr. Üyesi İlker ÜNLÜ