tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Bölüm Başkanı Mesajı

Dünyada çok eskiye uzanan bir geçmişe sahip olan Fizyoterapistlik mesleği savaşlar, travmalar ve çocuk felci epidemilerini takiben oluşan özürlü nüfusun fonksiyonel kayıplarını giderebilmek amacı ile doğmuş ve günümüze dek sürekli olarak kendini geliştirmiştir. Günümüzde de yaşam kalitesinin yaşamak kadar önemli olduğunun anlaşılmasıyla fizyoterapistlere duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır.

Fizyoterapistler sağlıklı yasamın temel kavramlarından olan fiziksel uygunluğu geliştirdikleri bilgi, beceri ve yaklaşımlarını kullanarak arttırırlar ve devam ettirirler. Fizyoterapist yaralanma, hastalık, doğuştan gelen özür, hareket sistemi bozuklukları veya diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; kişilerin fonksiyonel kısıtlılıklarını, ağrıyı, özrü ve yeteneklerini özel ölçme, değerlendirme ve inceleme yöntemleri ile belirleyip fonksiyonun ve fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan ve tekrar değerlendirerek rapor eden, sağlıklı kişilerin sağlığını devam ettirmek amacıyla uygun egzersizler, koruyucu programlar planlayan mesleki otonomiye sahip olan bir sağlık personelidir.

Üniversitemiz kuruluş tarihi olan 2013-2014 eğitim öğretim yılından beri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans programıyla eğitim vermektedir. Uzman akademisyen ekip ile temel bilimler, klinik bilimler, çeşitli pratik dersler, alan stajları ve tamamlayıcı seçmeli dersler ile araştırma yeteneği kazanmış öğrenciler 4 yıllık eğitimin sonunda fizyoterapist olarak mezun olmaktadır. Verilen 4 yıllık eğitimin ilk üç yılı teorik eğitim ve pratik kazanım ağırlıklı iken son yıl pratik uygulama ve staj ağırlıklı yürütülmektedir.

Üniversitemizde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünü seçen ve geleceği parlak, başarılı fizyoterapistler olarak mezun olacağından emin olduğum değerli öğrencilerime hoş geldiniz diyor ve öğrencilik ve meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

 

Prof. Dr. Serkan ULUDAĞ