tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Bölüm Hakkında

Dünyada çok eskiye uzanan bir geçmişe sahip olan Fizyoterapistlik mesleği savaşlar, travmalar ve çocuk felci epidemilerini takiben oluşan özürlü nüfusun fonksiyonel kayıplarını giderebilmek amacı ile doğmuş ve günümüze dek sürekli olarak kendini geliştirmiştir. Günümüzde de yaşam kalitesinin yaşamak kadar önemli olduğunun anlaşılmasıyla fizyoterapistlere duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır.

Fizyoterapistler sağlıklı yasamın temel kavramlarından olan fiziksel uygunluğu geliştirdikleri bilgi, beceri ve yaklaşımlarını kullanarak arttırırlar ve devam ettirirler. Fizyoterapist yaralanma, hastalık, doğuştan gelen özür, hareket sistemi bozuklukları veya diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; kişilerin fonksiyonel kısıtlılıklarını, ağrıyı, özrü ve yeteneklerini özel ölçme, değerlendirme ve inceleme yöntemleri ile belirleyip fonksiyonun ve fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan ve tekrar değerlendirerek rapor eden, sağlıklı kişilerin sağlığını devam ettirmek amacıyla uygun egzersizler, koruyucu programlar planlayan mesleki otonomiye sahip olan bir sağlık personelidir.

Üniversitemiz kuruluş tarihi olan 2013-2014 eğitim öğretim yılından beri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans programıyla eğitim vermektedir.

Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Mezunların Mesleki Profili
Bölüm öğrencilerini, mezuniyetten sonra geniş bir çalışma alanı beklemektedir. Mezunlar üniversite, devlet ve özel, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Belediye ve Üniversite Araştırma Hastanelerinin ilgili bölümlerinde, Rehabilitasyon Merkezlerinde, Özel Kliniklerde, Spor Kulüplerinde, Huzurevlerinde, Kaplıca Merkezlerinde, Evde Bakım Hizmetlerinde, Bakım ve Rehabilitasyon merkezlerinde, fabrikalarda, çalışabilirler. 

Çalışma alanları; kardiyoloji, romatoloji, nöroloji, nöroşirurji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, el cerrahisi, kadın doğum, göğüs-kalp-damar cerrahisi, çocuk cerrahisi, acil cerrahi, yanık, organ transplantasyonu, kulak-burun-boğaz, ortopedi, travmatoloji, pediatri, geriatri, fizik tedavi ve rehabilitasyon, hidroklimatoloji, su altı hekimliği, beyin ve zihinsel özürlülerin eğitimi, sporcu sağlığı gibi klinik uygulama alanlarıdır.

Üst Derece Programlara Geçiş
Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.