tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Ders İçeriği

BİRİNCİ YARIYIL

2075G1002 Türk Dili I (2-0), 2, 2 AKTS

Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi, gelişiminin belirlenmesi, Türk dilinin yapı özelliklerinin öğretilmesi

2075G1005 Yabancı Dil I (2-0), 2, 2 AKTS

Dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmalarının yapılması, temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenilmesi ve bu yapıların doğru kullanımı, ilgili dil düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisinin edinilmesi, ilgili düzeye uygun okuma parçalarının gerek sözlü gerekse yazılı olarak ifade edilebilmesi, ilgili dil düzeyine uygun dinleme parçalarının anlaşılması ve sözlü olarak ifade edilebilmesi 

2313G1001 Anatomi (4-2), 5, 8 AKTS

İnsan anatomisinin öğretilmesi ve gerekli terminolojik yetkinliğin kazandırılması

2313G1003 Fizik (2 -0), 2, 5 AKTS

Fiziğin temel kavram ve prensiplerini, açık ve mantıklı bir şekilde vermek ve mesleki uğraşlarda bu prensip ve kavramların anlaşılırlığının sağlanması 

2313G1005 Sistem Fizyolojisi ve Alana Özel Konular (2-0), 2, 2 AKTS

İnsan dolaşım ve solunum fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi, sinoviyal sıvı fizyolojisi, bant, tendon kapsül fizyolojisi, konnektif doku fizyolojisi gibi fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına özel konularda temel bilginin verilmesi

23G1003 Tıbbi Terminoloji (2-0), 2, 5 AKTS

Tıp terminolojisinin tanımı ve öneminin vurgulanması, latince okunuş ve dil bilgisi kurallarının öğretilmesi

2313G1006 Normal Motor Gelişimi (3-0), 3, 2 AKTS 

Çocukluk dönemleri, gelişimi etkileyen faktörler, gelişim teorileri, gelişimin özellikleri ve prensipleri, ilkel ve postüral refleksler, motor gelişim konularının öğretilmesi

23G1001 Fizyoloji (2 -0), 2, 4 AKTS

Fizyolojinin temel prensipleri ve işleyiş mekanizmaları, insanda hücre, doku, organ, sistem ve organizma düzeyinde fonksiyonların ve düzenleme mekanizmalarının öğretilmesi 

 

İKİNCİ YARIYIL

2075B1002 Türk Dili II (2-0), 2, 2 AKTS

Türk dilinin yapı özellikleri, anlatım bozuklukları, sözlü yazılı anlatım türleri, Türk tasavvuf edebiyatı, halk edebiyatı ve şiir çözümlenin öğretilmesi

2075B1006 Yabancı Dil II (2-0), 2, 2 AKTS

Dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmalarının yapılması, temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenilmesi ve bu yapıların doğru kullanımı, ilgili dil düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisinin edinilmesi, ilgili düzeye uygun okuma parçalarının gerek sözlü gerekse yazılı olarak ifade edilebilmesi, ilgili dil düzeyine uygun dinleme parçalarının anlaşılması ve sözlü olarak ifade edilebilmesi 

2313B1008 Isı-Işık Hidroterapi (2-0), 2, 5 AKTS

Isı ışık modalitelerine ait fiziksel prensipler, fizyolojik etkiler, uygulama yöntemleri, endikasyon ve kontraendikasyonlar, tehlikeler konusunda temel bilgilerin verilmesi

2075B1010 Girişimcilik ve Kariyer Planlama (2-0), 2, 4 AKTS 

İş dünyasının hızla değişen ekonomik, sosyal, kültürel, etik ve yasal koşullarında gerçek hayat problemleri ile uyumlu çağdaş kariyer planlama yöntemlerini tanıtılması ve kişilerin kendi yaşamlarına uyarlama becerisinin kazandırılması, kişinin değerleri, ihtiyaçları ve fırsatlar arasındaki ilişkinin kurulmasının öğretilmesi, sorun çözme ve karar alma sürecine dair bilgiler verilmesi, kariyer planlama ve iş araştırmalarına stratejik bir yaklaşım sağlanmasının öğretilmesi

23B1009 İş Sağlığı ve Güvenliği (2-0), 2, 3 AKTS 

Çevrenin ve insan yaşamının korunması çerçevesinde çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgileri sağlanması

2313B1007 Nöro Anatomi (2-0), 2, 4 AKTS 

Sinir sistemi, sinir sistemini oluşturan yapılar, kraniyel sinirler, omurilik lezyonları, üst ve alt ekstremitenin fonksiyonel anatomisi ve vücudun segmental innervasyonunun öğretilmesi

Bölüm Seçmeli I:

2313B1009 Sağlık Hukuku (2-0), 2, 5 AKTS 

Sağlık hukuku ile ilgili temel bilgilerin mesleki uygulamalara yardımcı olacak şekilde öğretilmesi

Fakülte Seçmeli I:

23B1002 Psikoloji (2-0), 2, 5 AKTS 

Psikoloji ve psikolojinin alt alanlarının tanıtılması

23B1003 Sosyoloji (2-0), 2, 5 AKTS 

Sosyal tanımların nasıl geliştiğini ve uygulandığının anlaşılması, bu tanımların ve uygulamaların gündelik hayatın içinde ne anlam ifade ettiğinin öğretilmesi

23B1005 Sosyal Antropoloji (2-0), 2, 5 AKTS 

Antropolojinin kapsamının içeriğinin ve insanı inceleyen diğer insan bilimlerinden nasıl farklılaşabileceğini anlaşılması, antropolojinin karşılaştırmalı ve bütüncül yaklaşımının tanıtılması ve dünyaya bakış biçiminin geliştirilmesi

23B1008 Temel İletişim Becerileri (2-0), 2, 5 AKTS 

İletişimde temel kavramlar, iletişim becerileri, kişiler arası ilişkiler, kişiler arası ilişki tipleri, iletişimde dinleme, iletişimde empati, iletişimde kendini açma, sözsüz iletişim, iletişimde güvenlik, kişiler arası ilişkilerde çatışma ve çatışma çözme, aile içi ilişkiler ve iletişim, engelli ve yaşlı bireylerle iletişim ve etik ve mesleki etik konularının öğretilmesi

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

 2075G1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0), 2, 2 AKTS

Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerinin kavranması, Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmelerinin ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi

2313G2009 Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme (2-2), 3, 6 AKTS

Hasta hikayesinin alınması, hareketin temel prensiplerinin, kas iskelet sistemine ait temel manuel ölçümlerin ve değerlendirmelerin uygulanmasının ve yorumlanmasının öğretilmesi

2313G2003 Manipülatif Tedavi-I (2-2), 3, 6 AKTS

Masaj tarihinin incelenmesi, masaj prensiplerinin, endikasyon ve kontraendikasyonlarının öğretilmesi, terapötik masajın ve rehabilitasyonda kullanılan farklı masaj tekniklerinin uygulanmasının öğretilmesi, farklı kültürlere ait masaj uygulamaları hakkında bilgiler verilmesi

2313G2010 Klinik Bilimler I (1-0), 1, 3 AKTS

Romatoloji, kadın doğum ve ortopedi bölümleri ile ilgili hastalıkların teorik bilgilerinin öğrenilmesini ve hastaya daha yararlı bir rehabilitasyon programının oluşturulmasının sağlanması

2313G2005 Elektroterapi (2-2), 3, 5 AKTS

Elektroterapinin elektrofiziksel ve termal prensiplerinin öğretilmesi, fizyoterapide yaygın olarak kullanılan elektroterapi modalitelerine karşı dokuların cevaplarını incelenmesi, farklı frekanslı akımların etki mekanizmaları ve uygulama yöntemlerini öğretilmesi

2313G2011 Fonksiyonel Nöroanatomi (2-0), 2, 3 AKTS

Merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sisteminin yapısı, medulla spinalisin inen çıkan yolları ve uyarımların işlenmesi ile ilgili yolaklar hakkında bilgiler verilmesi

Fakülte Seçmeli II:

23G2001 Tıbbi Biyoloji ve Genetik (2-0), 2, 5 AKTS 

Hücre yapısının, işlevinin ve kimyasal bileşenlerinin, doku yapısının, tiplerinin ve işlevlerinin, DNA yapısının, işlevinin ve genetik bilgi akışının ve kalıtımın öğretilmesi

23G2003 Meslek Etiği (2-0), 2, 5 AKTS 

Meslek etiği yeterlikleri ile mesleki sorumluluk ve etik ilkelerinin öğretilmesi, mesleğin ikilemlerinin irdelenmesi, sorgulanması ve değerlendirilmesi üzerine yetenek kazandırılması

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

2075B1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0), 2, 2 AKTS

Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerinin kavranması, Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmelerinin ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi

2313B2010 Tedavi Hareketleri Prensipleri (2-2), 3, 7 AKTS

Egzersiz fizyolojinin, tiplerinin öğretilmesi, farklı egzersiz çeşitlerinin öğretilmesi ve bunların rehabilitasyon süreçlerinde kullanım alanlarının, endikasyon ve kontraendikasyonlarının öğretilmesi

2313B2003 Manipülatif Tedavi-II (2-2), 3, 6 AKTS

Ekstremitelerin ve vertebral kolonun mobilizasyon ve manipülasyon tekniklerinin, bu uygulamaların endikasyon ve kontraendikasyonlarının öğretilmesi

2313B2011 Klinik Bilimler II (1-0), 1, 3 AKTS

Nörolojik hastalıklar, kalp ve göğüs hastalıkları ve enfeksiyöz hastalıklara ait teorik bilgilerinin öğretilmesi ve hastaya daha yararlı bir rehabilitasyon programının oluşturulması

2313B2002 Farmakoloji (1-0), 1, 2 AKTS

Biyopsikososyal sağlığın korunmasında, tanılama ve hastalıkların tedavi ve bakımında kullanılan tıbbi farmakoloji ile ilgili bilgi ve prensiplerin öğretilmesi

Bölüm Seçmeli II:

2313B2006 Fizyopatoloji (2-0), 2, 5 AKTS 

Hücre zedelenmesi ve inflamasyonun, kanama pıhtılaşma bozukluklarının, farklı sistemlere ait hastalıkların ve immün yanıtın öğretilmesi

2313B2007 Egzersiz Fizyolojisi (2-0), 2, 5 AKTS 

Egzersiz ile meydana gelen insan vücudunun canlılığını sağlayan spesifik özelliklerin ve mekanizmalardaki değişikliklerin öğretilmesi

2313B2013 Koruyucu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (2-0), 2, 5 AKTS 

Halk sağlığının tarihçesi, halk sağlığında fizyoterapistin rolünün, sağlık-hastalık kavramları, farklı popülasyonlarda hastalıktan koruyucu yaklaşımların öğretilmesi

 

BEŞİNCİ YARIYIL

2313G3001 Nörofizyolojik Yaklaşımlar I (2-2), 3, 6 AKTS 

Merkezi sinir sistemi yaralanmalarının mekanizmalarının, nedenlerinin ve rehabilitasyonunun öğretilmesi

2313G3002 Ortopedik Rehabilitasyon (2-2), 3, 5 AKTS 

Cerrahi gerektiren veya gerektirmeyen ortopedik problemler ve kas iskelet sistem yaralanmalarının değerlendirilmesi ve tedavisinin öğretilmesi

2313G3003 Nörolojik Rehabilitasyon (2-2), 3, 5 AKTS 

Santral ve periferik sinir sistemlerine ait yaralanmalar, bunların değerlendirilmesi ve tedavi protokollerinin öğretilmesi

2313G3007 Romatizmal Hastalıklarda Rehabilitasyon (2-0), 2, 4 AKTS 

Romatizmal hastalıkların oluş mekanizmaları, değerlendirme ve tedavisinin öğretilmesi

Bölüm Seçmeli III:

2313G3010 Kinezyoloji – Biyomekani I (2-0), 2, 5 AKTS

Normal hareket ve patokinetikler ve vücut ile temel fizik çevre etkileşimlerinin öğretilmesi

2313G3010 Podiatri (2-0), 2, 5 AKTS 

Alt ekstremitenin değerlendirilmesi, tedavisi ve ayak ve tırnak sağlığının öğretilmesi

2313G3010 Omurga Biyomekaniği ve Manipülatif Uygulamalar (2-0), 2, 5 AKTS

Omurga biyomekani ve kinezyolojisinin genel tanımlaması ve omurganın manipülatif uygulamalarının öğretilmesi

Fakülte Seçmeli III:

23G3001 Mesleki İngilizce-I (2-0), 2, 5 AKTS

İş ortamında İngilizce iletişim becerilerinin, mesleki metinleri okumanın, anlamanın ve yazmanın öğretilmesi

23G3002 Biyoistatistik (2-0), 2, 5 AKTS

Biyoistatistikle ilgili temel konuların ve temel araştırma tekniklerinin öğretilmesi

 

ALTINCI YARIYIL

2313B3001 Nörofizyolojik Yaklaşımlar II (2-2), 3, 6 AKTS 

Merkezi sinir sistemi yaralanmalarının mekanizmalarının, nedenlerinin ve rehabilitasyonunun öğretilmesi

2313B3002 Kardiyo Pulmoner Rehabilitasyon (2-0), 2, 5 AKTS

Kardiovasküler ve solunuma ait problemi olan hastalarda problemlerin tanınmasının, değerlendirilmesinin ve tedavisinin öğretilmesi

2313B3003 Pediatrik Rehabilitasyon (2-0), 2, 5 AKTS

Çocuklarda normal motor gelişimin, hastalıkların ve tedavi yaklaşımlarının öğretilmesi

2313B3010 Ortez ve Protez Rehabilitasyonu (2-0), 2, 4 AKTS

Ortez ve protez çeşitlerinin, bunların uygulanmasının ve endikasyon ve kontraendikasyonlarının öğretilmesi

Bölüm Seçmeli IV:

2313B3011 Halk Sağlığında Rehabilitasyon (2-0), 2, 5 AKTS

Kişilerin sağlıklarının korunması ve sürdürülmesinin öneminin kavranması ve ilişkili yöntemlerin öğretilmesi

2313B3012 Radyoloji (2-0), 2, 5 AKTS

Radyografilerde anatomik yapıların tanınmasının ve normal ile anormal görüntüler arasındaki farkın ayırt edilmesinin öğretilmesi

2313B3013 Kinezyoloji – Biyomekani II (2-0), 2, 5 AKTS

Normal ve patolojik yürüyüşler ve farklarının, eklemlerin mekanik ve patomekanik özelliklerinin öğretilmesi

Fakülte Seçmeli IV:

23B3001 Mesleki İngilizce-II (2-0), 2, 5 AKTS

İş ortamında İngilizce iletişim becerilerinin, mesleki metinleri okumanın, anlamanın ve yazmanın öğretilmesi

 

YEDİNCİ YARIYIL

2313G4001 Bitirme Projesi I (0-2), 1, 5 AKTS

Bilimsel araştırma ve basamaklarının öğretimi ve danışman kontrolünde gerçekleştirilen araştırmalar ve uygulamalar

2313G4009 İş Yerinde Uygulama I (0-18), 9, 10 AKTS

Hastane ortamında farklı kliniklerde fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlanması ve uygulanması

2313G4003 Yaz Klinik Uygulama (0-8), 4, 6 AKTS

Hastane ortamında farklı kliniklerde fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlanması ve uygulanması

Bölüm Seçmeli V:

2313G4006 Fizyoterapide Özel Konular I (2-0), 2, 5 AKTS

Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını içeren, özel kliniklerde özel bakım süreçleri gerektiren özellikli konuların öğretilmesi

Üniversite Seçmeli I:

2075G4008 Afet Kültürü (3-0), 3, 4 AKTS

Doğal ve doğal olmayan afetlerle ilgili bilinmesi gerekenlerin ve afetlerin öğretilmesi

2075G4009 Halkla İlişkiler (3-0), 3, 4 AKTS

Halkla ilişkilerde süreç ve uygulamaların tarihçesinin ve kuramların öğretilmesi

2075G4006 Şehir ve Kültür (3-0), 3, 4 AKTS

Şehir ve kültür kavramlarının, şehir yaşamına ait kültürel öğelerin ve kültür ve şehir ilişkisinin öğretilmesi

2075G4007 Araştırma Yöntemleri (3-0), 3, 4 AKTS

Araştırma ve süreçlerine ilişkin ilkelerin, analiz ve raporlamanın öğretilmesi

 

SEKİZİNCİ YARIYIL

2313B4001 Bitirme Projesi II (0-2), 1, 5 AKTS

Bilimsel araştırma ve basamaklarının öğretimi ve danışman kontrolünde gerçekleştirilen araştırmalar ve uygulamalar

2313B4009 İş Yerinde Uygulama I (0-18), 9, 10 AKTS

Hastane ortamında farklı kliniklerde fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlanması ve uygulanması

2313B4010 Pelvik Taban Rehabilitasyonu (2-0), 2, 3 AKTS

Gastrointestinal sistem, üriner sistem, genital organlar ve ilişkili dokulara ait hastalıkların, bu hastalıklara ait değerlendirmelerin ve rehabilitasyonunun öğretilmesi

2313B4011 Hasta ile İletişim (1-0), 1, 2 AKTS

İletişim ve ilişkili kavramların, iletişim teknikleri ve yaklaşımların öğretilmesi

Bölüm Seçmeli VI:

2313B4006 Fizyoterapide Özel Konular II (2-0), 2, 5 AKTS

Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını içeren, özel kliniklerde özel bakım süreçleri gerektiren özellikli konuların öğretilmesi

2313B4007 Fitness Teknikleri (2-0), 2, 5 AKTS

Vücut geliştirme sporunun tanımı, tarihçesi ve değişiminin, temel kas iskelet sistematiğinin, vücut tiplerinin ve egzersiz tiplerinin öğretilmesi

2313B4008 Geriatrik Rehabilitasyon (2-0), 2, 5 AKTS

Geriatrinin tanımın, sağlıklı yaşlanmanın, yaşla beraber sistemlerde görülen değişimlerin ve ilgili değişimlere özel yaklaşımların öğretilmesi