tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Bölüm Başkanı Mesajı

Sevgili öğrenciler, Hemşirelik mesleği bilim ve sanattan oluşan uygulamalı profesyonel bir meslektir. Hemşirelik birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve hastalık durumunda da tedavi ve rehabilite etme aşamasında da bakım veren multidisipliner bir disiplindir. Dünyada ve ülkemizde artan ve değişen sağlık sorunlarında hemşirelik bakımının da değişmesi ve gelişmesi gerekmektedir. Tüm bu sorunların çözümü; hızla değişen bilimsel bilgiyi izleyen, kanıta dayalı hemşirelik bakımı uygulamasıyla ve işbirliği içinde çalışan hemşirelerle sağlanabilir.   Unutulmamalıdır ki; hemşirelik bakımı, insan onuruna yaraşır, insana değer veren bir şekilde verilmelidir.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kronik hastalıkların çoğalması yaşlı nüfusun artması, yaşam süresinin uzaması gibi etkenler nedeniyle sağlıkta insan gücü ihtiyacına olan gereksinim artmıştır. 2019 yılında dünyamıza giren COVID-19 pandemisi de sağlık hizmetlerinin ve hemşirelik bakımının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır.

Hemşirelik Bölümümüz, deneyimli ve profesyonel akademisyenlerimizle, tüm öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimini sağlamak için çalışmaktadır. Amacımız, sağlık sektörünün ihtiyaçlarını ve sürekli değişen gereksinimlerini karşılayabilecek etik ilkelere saygılı, hümanist, kritik düşünme becerisine sahip, araştırmacı, lider hemşirelerin yetişmesidir. Mezun ettiğimiz / edeceğimiz değerli hemşirelik öğrencilerimizin mezuniyetlerini takiben bizleri bulundukları her ortamda en güzel biçimde temsil edeceklerine olan inancımız da tamdır.