tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Ders İçeriği

BİRİNCİ YARIYIL

2075G1002 Türk Dili I (2- 0)  2,  AKTS

Noktalama İşaretleri Ve Yazım Kuralları, Dilin Doğuşu Ve Dilin Önemi, Türk Dilinin Tarihi Dönemleri, Çağdaş Türk Lehçeleri Dil Bilgisi Ve Bölümleri, Türkçenin Sesleri Ve Sınıflandırılması, Ses Değişmeleri, Ses Olayları, Türkçeye Sözcük Kazandırma Yolları Ve Tarihçesi, Yapısı Bakımından Kelimeler, Kökler Ve Ekler, Yapım Ve Çekim Ekleri, Kelime Türleri

2075G1005 Yabancı Dil I (2- 0) , 2, 2 AKTS

Temel Dilbilgisi Yapıları, Temel Okuma Ve Dinleme Becerileri, Akademik Olmayan Paragraf Ve Mektup Metinleri Yazabilme, Temel Düzeyde İletişim Sağlayabilecek Sözcük Ve Sözcükle İlişkili Yapıları Öğrenme

2312G1001 Biyokimya (2 -0) , 2, 3 AKTS

Hücre Ve Organeller, Karbonhidratlar, Proteinler, Enzimler, Vitamin Ve Minerallerin Yapıları, Sınıflandırılmaları, Bozuklukları, Hemoglobin Ve Myoglobin Yapıları, Nükleotidler, DNA Ve RNA Yapı Ve Fonksiyonları, Tam İdrar Tahlili Ve Hemogram

2312G1002 Hemşireliğe Giriş ve Temel Kavramlar (2 -0) , 2, 9 AKTS

Hemşireliğin Doğası, Sağlık Bakım Sistemi İçindeki Önemi, Rol Ve Sorumlulukları, Temel Hemşirelik Kavramları, Hemşirelik Model Ve Kuramları, Hemşirelik Felsefesine İlişkin Temel İlke Ve Kavramlar, Etkin İletişim Ve Etkileşim Becerileri, Birey, Aile, Toplumun Sağlığının Korunması Ve Geliştirilmesi, Sağlık Sorunları Varlığında Bir Hemşirelik Modeli Doğrultusunda Bakım Verme Becerisi

2312G1003 Mikrobiyoloji (2- 0),  2, 3 AKTS

Tıbbi Mikrobiyoloji, Asepsi, Antisepsi, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon Kavramları, Bakteriyoloji, Viroloji, İmmünoloji, Mikoloji, Parazitoloji, Helmintoloji, Protozooloji, Arthropodoloji, Mikrobiyolojik Tanı Testleri

 

 

23G1001 Fizyoloji (2- 0) , 2, 4 AKTS

Fizyolojinin Tanımı, Vücut Sıvıları Ve Bileşimi, Hücre Fizyolojisi, Uyarabilir Dokular (Kas Ve Sinir) Ve Aksiyon Potansiyellerinin Oluşumu Ve İletilme Mekanizması, Kan Fizyolojisi, Solunum Sistemi Fizyolojisi, Kalp Ve Dolaşım Sistemi Fizyolojisi, Sindirim Sistemi Fizyolojisi, Endokrin Sistem Fizyolojisi, Boşaltım Sistemi Fizyolojisi, Üreme Fizyolojisi, Duyu Fizyolojisi, Sinir Sistemi Fizyolojisi.

23G1005 Anatomi (3-0),3, 7 AKTS  
Anatomiye Giriş Ve Terminoloji, Kemik Ve Eklemler Hakkında Genel Bilgi, Alt Ve Üst Ekstremite, Baş Ve Yüz Kemikleri, Columna Vertebralis, Costae Ve Sternum. Burun Ve Larynx, Thorax Duvarı, Mediastinum. Erkek Ve Kadın Genital Organları, Kalp Ve Pericardium, Trachea, Akciğerler Ve Pleura . Sindirim Sistemi, Böbrek, Ureter, Mesane Ve Urethra .Sinir Sistemine Giriş, Otonom Sinir Sistemi, Cranial Sinirler. MSS Damarları, Ventriculler Ve Sinusdurae Matris.

İKİNCİ YARIYIL

2075B1002 Türk Dili II (2-0)- 2, 2 AKTS

Özgeçmiş, Kelime Türleri, Birleşik Kelimelerin Yazılışı, Fiil Çatıları, Vurgu, Kelime Grupları, Türk Tasavvuf Edebiyatı Ve Şiir Çözümlemeleri, Paragraf, Sözlü Anlatım Türleri, Anlatım Bozuklukları. Cümle Bilgisi: Yapılarına Göre Cümleler, Cümle Çeşitleri, Halk Edebiyatı Ve Şiir Çözümlemeleri

2075B1006 Yabancı Dil II (2-0), 2, 2 AKTS

Dilbilgisi Ve Kelime Öğretimi, Temel Okuma Ve Yazma Dersleri Ve Dinleme Ve Konuşma Çalışmaları, Temel Dilbilgisi Yapılarının Biçim Ve Kullanımlarını Öğrenmeleri Ve Bu Yapıları Doğru Kullanmaları, A2 Düzeyinin Gerektirdiği Temel Kelime Bilgisini Edinmeleri, Dilbilgisi Derslerinde Öğrendikleri Yapıları Düzeylerine Uygun Okuma Parçalarında Tanımaları Ve Bunlarla İlgili Gerek Sözlü Ve Gerekse De Yazılı Olarak Kendilerini İfade Etmeleri, A2 Düzeyine Uygun Dinleme Parçalarını Anlamaları Ve Bunlarla İlgili Yapılan Sözlü Çalışmalara Katılmalarını Ve Kendilerini Sözlü Olarak Doğru Ve Rahat İfade Etmek

2075B1010 Girişimcilik ve Kariyer Planlama (2- 0), 2, 4 AKTS

Kariyer Tanımı, Planlaması Ve Yönetimini Öğrenme, Kariyer Planlama Ve Kariyer Gelişimi Modelleri, Kuramları, Kariyer Safhaları: Kişisel Tercihlerini Bilmek, Dünyaki Kariyer Eğilimleri, Özgeçmiş, Kapak Yazısı Ve Teşekkür Mektubu Hazırlama Yöntemleri, İş Dünyasının Yeni Mezunlardan Beklentileri, Etkileyici Bir İş Görüşmesi Yapma, Mülakat Teknikler, İnternet Aracılığıyla İş Başvurusunda Bulunmayı Ve Şirketlerin Web Sayfalarındaki İş Başvuru Formlarının Nasıl Doldurulacağını Öğrenme, İşe Yerleşme Ve Örgütsel Kariyer Planlamasının Birey Ve Organizasyon Açısından Kariyer Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Planlamasının Yeri, Çalışanların, Yöneticilerin Ve İk Uzmanlarının Kariyer Yönetimindeki, Kariyer Planlama Sorunları

2312B1001 Hemşirelik Esasları (4-10), 9, 13 AKTS

Temel İnsan Gereksinimleri, Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeli, Hasta Kabulü, Medikal Ve Cerrahi Asepsi, Kişisel Hijyen Uygulamaları, Yaşam Bulguları, Vücut Mekaniği, Oral Ve Parenteral İlaç Uygulamaları, Yara Bakımı, Pre-Op Ve Post-Op Bakım, Sıcak-Soğuk Uygulamalar, Solunum Sistemi Uygulamaları, Sindirim Sistemi Uygulamaları, Uyku Ve Dinlenme, Terminal Dönem Hasta Bakım

2312B1002 Farmakoloji (2- 0), 2, 4 AKTS

Farmakolojiye Giriş, Otonom Sinir Sistemine Etkili İlaçlar, Santral Sinir Sistemine Etkili İlaçlar, Kardiyovasküler Sistem İlaçları, Solunum Sistemine Etkili İlaçlar, Diüretik İlaçlar, Sindirim Sistemi İlaçları, Hipotalamus Ve Hipofiz Hormonları, Tiroid Hormonları Ve Antitiroid İlaçlar, Steroid Yapılı Hormonlar, Adrenal Korteks Hormon Antagonistleri, Antifungal, Antiparaziter, Antiviral İlaçlar, Antidiyabetik İlaçlar, Vitaminler, Kas-İskelet Sistemi İlaçları Ve Antienflamatuvar İlaçlar, Analjezikler Ve Kas Gevşeticiler

Patoloji  ve Histoloji (2-0),2, 5 AKTS

İnsan Organizmasını Etkileyen Ve Farklı Mekanizmalar İle Değişik Türde Doku Değişimlerine Neden Olan Hastalıklardaki Dejeneratif, Metabolik, İltihabi, Tümoral Ve İmmünolojik Olayları Ve Bu Olayların Sonucunda Ortaya Çıkan Mikroskobik Ve Makroskobik Düzeydeki Yapısal Doku Değişiklik Ve Bozulmalarını, Histoloji Teknikleri Ve Mikroskopi Yöntemleri, Hücre Ve Dört Temel Dokunun Yapı Ve İşlev Özellikleri

ÜÇÜNCÜ YARIYIL 

2075G1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2- 0), 2, 2 AKTS

Atatürk'ün Eserleri İncelenmek Suretiyle Cumhuriyetin Temel Nitelikleri, Elde Edilen Kazanımları Anlatılarak Atatürk İlkelerinin Değerini Kavratmaktır. Ayrıca Türk Devriminin Tamamlanması Evresinde Yaşanan Siyasi Gelişmeleri Ve Yeni Devletin Kuruluş Süreci

2312G2001 İç Hastalıkları Hemşireliği (4-8),8, 13 AKTS

Dahili Hastalıkları Hemşireliğindeki Temel Kavramlar, Homeostazis Ve Homeostazisi Bozan Durumlar, Sıvı-Elektrolit, Asit-Baz Dengesi Ve Dengesizlikleri, Kanser Hastasının Bakımı, Kan Hastalıklarında Bakım, Sistem Hastalıklarında Bakım, Solunum Sistemi Hastalıklarında, Üriner Sistem Hastalıklarında, İmmün Sistem Hastalıklarında Bakım, Sindirim Sistemi Hastalıklarında Bakımı, Sinir Sistemi Hastalıklarında Bakım, Endokrin Sistem Hastalıklarında Bakımı

2312G2002 Hemşirelikte Değerler ve Etik (2 -0), 2,5 AKTS

Etiğe Kavramsal Yaklaşımla Başlayarak, Etik İlkeler, Etik Türleri, Hemşirelikte Etik Kodlar, Etik Teoriler Ve Teorisyenler, Hemşirelikte Etik Karar Verme, İş Etiği, Bilim, Araştırma Ve Etik, Hasta Hakları, Etik Kurullar, Hemşirelikte Etik Sorunlar/Vaka Analizleri, Değerler Ve Kültür, Normlar, İnançlar, İhtiyaçlar, Tutumlar, Değer Sisteminin Geçiş Ve Gelişimi Ve Hemşirelik Değerleri

2312G2003 Sağlığın Değerlendirilmesi (2 -0), 2, 5 AKTS

Sağlığın Değerlendirilmesine Giriş, Sağlık Öyküsü Alma, Fizik Muayene, Yaşam Bulgularını Sağlık Algılamaları Ve Sağlık Yönetimi, Beslenme Ve Metabolizmanın Değerlendirilmesi, Cilt Değerlendirmesi, Aktivite Ve Egzersizi Değerlendirmesi, Kas-İskelet Sistemini Değerlendirmesi, Solunum Sisteminin Değerlendirmesi, Kalp Ve Dolaşım Sistemini Değerlendirmesi, Boşaltım Sistemini Değerlendirmesi Ve Abdominal Muayene, Duyu Ve Algıları Değerlendirmesi, Uyku Ve Dinlenmeyi Değerlendirmesi 

 

 

Bölüm-Fakülte Seçmeli :

2312G2005 Diyabet Hemşireliği (2-0), 2, 5 AKTS

Diyabetin Epidemiyolojisi, Önemi Ve Sınıflandırılması, Diyabet Hemşiresinin Rol Ve Sorumlulukları Ve Ekip Yaklaşımı, Diyabetin Belirtileri, Hazırlayıcı Kriterler Ve Tanı Koyma, Diyabetli Bireylerin Değerlendirilmesi, Diyabette Güncel Tedavi Yaklaşımları, Oral Antidiyabetik İlaç Tedavisi, İnsülin Tedavisi, Diyabette Tıbbi Beslenme Yönetimi Ve Sağlıklı Beslenme Yaklaşımları, Diyabette Bireyin Eğitimi Ve Kendi Kendine İzlemi Konusunda Danışmanlık, Diyabet Ve Egzersiz, Diyabetin Akut Komplikasyonları Ve Hemşirelik Girişimleri, Diyabetin Kronik Komplikasyonları, Ayak Bakımının Önemi Ve Hemşirelik Girişimleri, Özel Durumlarda Diyabet Yönetimi, Diyabette Psikososyal Sorunlar Ve Hemşirelik Yaklaşımları

2312G2006 Cinsel Sağlık (2-0 ),2, 5 AKTS

Cinsellik ve Cinsel Sağlık Kavramı, Cinsellikle İlgili Kuramlar, Cinsel Mitler ve Toplumların Cinselliğe Bakışı, Kadın- Erkek Genital Sisteminde Benzerlikler ve Cinsel Eylem Fizyolojisi, Cinsel Disfonksiyonun Tanımı, Sınıflandırılması, Epidemiyolojisi ve Fizyopatolojisi, Yaşam Dönemlerinde Cinsel Fonksiyon, Cinsel İşlev Bozukluğunun Psikolojisi ve Kişilerarası Boyutları, Cinsel Sağlığın Etik, Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yönleri ve Cinsel Sorunlara Yaklaşım ve Cinsel Disfonksiyonun Güncel Tedavisi 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

2075B1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2- 0), 2, 2 AKTS

Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi, Zaferin Kazanılması Ve Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması Ve İstanbul İle İlişkiler, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılışı, 1924 Anayasası, Atatürk İnkılâplarının Hayata Geçişi, Toplumsal, Hukuk, Eğitim Ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılâplar, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, 1929 Ekonomik Buhranı Ve Cumhuriyetin Kalkınma Politikaları, Atatürk’ün Dış Politikası, Türkiye’nin Stratejik Konuları, Musul Sorunu, Hatay’ın Anavatana Katılması, Türkiye’nin Stratejik Konuları, Boğazlar Meselesi, Kıbrıs 

 

2312B2001  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (4- 8), 8,13 AKTS

Cerrahinin Tarihsel Gelişimi, Tanımı, Cerrahi Hemşireliğine Etki Eden Kavramlar, Cerrahi Süreçte Bakım, Perioperative Bakım Ve Komplikasyonların Önlenmesi, Cerrahi Alan Enfeksiyonlarından Korunma, Cerrahi Semptomlar Ve Özel Dal Cerrahi Uygulamaları Transplantasyon Ve Hemşirelik Bakımı

2312B2002 Enfeksiyon Hemşireliği (2-0), 2, 5 AKTS

Enfeksiyon Kavramı Ve Enfeksiyon Zinciri, Toplumda Sık Görülen Enfeksiyon Hastalıkları Ve Bu Hastalıkların Hangi Yollarla Bulaştığı, Sağlıklı Kişilerin Korunma Yollarının Belirlenmesi,  Enfeksiyonlu Hastalara Bakımın Nasıl Yapılması Gerektiği Ve İzolasyon

2312B2003 İlkyardım Ve Acil Bakım (2- 0 ),2, 5 AKTS

İlk Yardım Ve Acil Bakım Kavramları, Acil Bakımın Tarihçesi, Hasta/Yaralı Bireyin Birinci Ve İkincil Hasta Değerlendirmesi, Temel Yaşam Desteği, Kanamalarda, Kırık Ve Çıkıklarda, Bilinç Bozukluklarında, Zehirlenmelerde Ve Nörolojik Ve Psikiyatrik Acil Durumlarda Bakım Ve Tedavi Yaklaşımları 

Bölüm-Fakülte Seçmeli :

2312B2005 Onkoloji Hemşireliği (2-0 ),2, 5 AKTS

Kanserin Tanımı Ve Sınıflandırılması, Ülkemizde Ve Dünyada Epidemiyolojisi, Kanserden Korunma, Erken Tanı Ve Tarama Yöntemleri, Kanserde Tedavi Yöntemleri, Onkoloji Hemşiresinin Rol Ve Sorumlulukları, Kanserli Hastada Kemoterapi Ve Radyoterapi Tedavisine Yönelik Hemşirelik Bakımı, Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Ve Hemşirelik Bakımı, Kanserli Hastada Tamamlayıcı Tedavi, Kanserli Hastada Semptom Yönetimi Ve Kanıt Temelli Yaklaşımlar, Sık Görülen Kanser Tipleri Ve Hemşirelik Bakımı, Kanserli Hastalarda Psikolojik Problemler Ve Semptom Yönetimi, Kanserli Hastalarda Palyatif Bakım 

2312B2006 Ameliyathane Hemşireliği (2- 0 ),2, 5 AKTS

Ameliyathane Hemşireliğinde Temel Kavramlar, Ameliyathanede Hasta Güvenliği, Ameliyathanede Çalışan Güvenliği, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi İşleyişi Ve Güvenliği, Ameliyathanede Giyim Kuşam, Cerrahi Örtüler Ve Özellikleri, Cerrahi Aletler Ve Dikiş Materyalleri, Dekontaminasyon, Dezenfeksiyon Ve Sterilazasyon Yöntemleri, Ameliyathane Hemşiresinin Görev Ve Sorumlulukları, Ameliyathanede Etik Ve Yasal Sorunlar, Ameliyathaneye Hasta Kabulü Ve Pozisyon Verme, Anestezi Tipleri Ve Sedasyonun Sağlanması, Ağrı Kontrolü, Ameliyat Sırası Bakım Ve ERAS Protokolü, Doku Örneklerinin Alınması Ve Patoloji Süreci, Isı Kontrolü, Kanama Kontrolü, Drenler, Pansumanlar, Yara İyileşmesi, Cerrahi Alan Enfeksiyonları Ve Kontrolü 

23B1002 Psikoloji (2-0), 2, 5 AKTS

Psikolojinin Tanımı, Psikolojide Yaklaşım Biçimleri,Bilimsel Psikoloji, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Davranışın Biyolojik Temelleri, Sinir Hücreleri Ve Beyin, İç Salgı Bezleri Ve Hormonlar, Duyum Ve Algı, Öğrenme Teorileri, Klasik Koşullanma, Edimsel Koşullanma, Sosyal Öğrenme Kuramı, Pekiştirme Ve Ceza

23B1003 Sosyoloji (2-0), 2, 5 AKTS

Sosyolojinin Tanımı, Sosyolojik Hayal Gücü Ve Sosyolojik Soru Sorma, Toplumsal Etkileşim Ve Gündelik Yaşam, Sosyalizasyon, Yaşam Döngüsü Ve Yaşlanma, Aileler Ve Mahrem İlişkiler, Cinsellik Ve Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Tabakalaşma Ve Sınıf, Sağlık, Hastalık Ve Engellilik, Çalışma Ve Ekonomik Yaşam, Şehirler Ve Kentsel Alanlar, Suç Ve Toplumsal Sapma, Küreselleşme Ve Değişen Dünya, Küresel Eşitsizlik, Irk, Etnisite, Göç

23B1005 Sosyal Antropoloji (2-0), 2, 5 AKTS

Antropolojinin Niteliği, Antropolojinin Gelişimi, Kültürün Özellikleri, İnsan Olmak: Türümüzün Farklılıkları Ve Kökeni, Dil Ve İletişim, Toplumsal Kimlik, Kişilik Ve Cinsiyet, Geçim Yöntemleri, Ekonomik Sistemler, Cinsellik Ve Evlilik; Aile Ve Ev Halkı, Akrabalık Ve Soy, Cinsiyet, Yaş, Ortak Çıkarlar Ve Sınıfa Göre Gruplandırma, Politika, Güç Ve Şiddet, Maneviyat, Din Ve Doğaüstü, Değişim Süreçleri, Küresel Sorunlar, Yerel Tepkiler Ve Antropolojinin Rolü

23B1008 Temel İletişim Becerileri (2-0), 2, 5 AKTS

İletişimde Temel Kavramlar, İletişim Becerileri, Kişiler Arası İlişkiler,Kişiler Arası İlişki Tipleri, İletişimde Dinleme, İletişimde Empati, İletişimde Kendini Açma, Sözsüz İletişim, İletişimde Güvenlik, Kişiler Arası İlişkilerde Çatışma Ve Çatışma Çözme, Aile İçi İlişkiler Ve İletişim, Engelli Ve Yaşlı Bireylerle İletişim, Etik Ve Mesleki Etik

BEŞİNCİ YARIYIL

2312G3001 Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği  (4-8), 8, 12 AKTS

Kadın Ve Erkek Üreme Organları Anatomisi Ve Fizyolojisi, Gebelik Fizyolojisi, Perinatal Bakım, Doğurganlığın Düzenlenmesi, İnfertilite, Cinsellik Ve Cinsel Eğitim, Üreme Organ Enfeksiyonları, Jinekoloji Ve Jinekolojik Onkoloji Hastalıklarında Bakım 

2312G3002 Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği (4-8 ),8, 12 AKTS

Dünyada Ve Ülkemizde Çocuk Sağlığının Değerlendirilmesi, Çocuk Hakları, Çocuk İstismarı Ve İhmali, Hastalık Ve Hastaneye Yatmanın Çocuk Ve Aile Üzerine Etkileri, Büyüme Gelişme, Çocuklarda İlaç Uygulamaları, Çocukluk Yaşlarında Beslenme, Kazalar Ve Sistemlere Göre Sık Görülen Hastalıklar Ve Hemşirelik Bakımı 

2312G3003 Hemşirelikte Araştırma (2-0), 2, 6 AKTS

Hemşirelikte Araştırmaya Giriş Ve Araştırma Süreci, Araştırma Konusu Belirleme Ve Literatür Tarama, Araştırma Amacı, Araştırma Soruları, Hipotez Ve Sınırlılıklar, Nicel Araştırma Tasarımları, Örnekleme, Veri Toplama Yöntem Ve Araçları, Verilerin Analizi Ve Yorumlanması, Araştırma Raporunu Yazma Ve Yayınlama 

ALTINCI YARIYIL

2312B3001 Halk Sağlığı Hemşireliği (4-8), 8 ,12 AKTS

Temel Sağlık Hizmetleri, Halk Sağlığı Politikaları, Sağlığın Korunması Ve Geliştirilmesi, Halk Sağlığı Hemşiresinin Temel Uygulama Alanları Ana Çocuk Sağlığı, Okul Sağlığı, İş Sağlığı, Yaşlı Sağlığı, Ruh Sağlığı Ve Evde Bakım, Çevre Sağlığı 

2312B3002 Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği (4-8), 8, 12 AKTS

Psikiyatri Hemşireliği Ve Ruh Sağlığı İle İlgili Temel Kavramları, Toplum Ruh Sağlığının Korunması Ve Geliştirilmesi, Ruh Sağlığı Yerinde Olan Ve Olmayan Bireylerle İletişim Ve Terapötik Ortam, Duygudurum Bozuklukları, Şizofreni Ve Diğer Psikotik Bozukluklar, Organik Ruhsal Bozukluklar, Ruhsal Bozukluklarda Rehabilitasyon, Adli Psikiyatri Ve Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 

2312B3003 Sağlık Bilimleri İçin İstatistik (2-0), 2, 6 AKTS

Biyoistatistiğe Giriş Ve Biyoistatistikte Temel Kavramlar, SPSS'e Giriş Tanımlama, SPSS'e Veri Aktarımı, Veri Tabanında Hata Denetimi, Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yaklaşımları, Araştırma Türleri, Verilerin Sınıflandırılması, Ortalamaların Hesaplanması, Tablo Ve Grafik Oluşturma Ve Yorumlama, Temel İstatistiksel Analizler 

YEDİNCİ YARIYIL

2312G4001 Hemşirelikte Yönetim (3 -4), 5, 12 AKTS

Yönetim İle İlgili Temel Kavramlar, Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetim Düzeyleri, Yönetim Teorileri, Hemşireliği İlgilendiren Yasal Düzenlemeler, Hemşirelik Hizmetlerinde İletişim, Çatışma Yönetimi, Değişimin Yönetimi, Zaman Yönetimi, Bir Bakım Ünitesinin Yönetimi, Hemşirelikte Liderlik, Güç, Otorite, Etkileme, Hasta Ve Çalışan Güvenliği, Mobbingle Mücadele 

2312G4002 Hemşirelikte Eğitim (3-4), 5, 12 AKTS

Eğitim, Öğretme Ve Öğrenme Yaklaşımları, Öğrenme Kuramları, Eğitim Gereksinimlerin Belirlenmesi, Eğitimin Amaç Ve Hedeflerin Oluşturulması, Eğitim İçeriğinin Belirlenmesi, Eğitim Planının Hazırlanması Ve Öğretim Materyali Hazırlama, Öğretim Yöntemleri, Öğrenme Yaşantıları Sağlama Ve Kritik Düşünmenin Geliştirilmesi, Öğrenmenin Değerlendirilmesi Ve Öğretim Aktivitesinin Değerlendirilmesi, Hasta Eğitimi, Sağlık Eğitimi Ve Etkili Sunum Teknikleri 

2312G4003 Sağlık Politikaları (2 -0 ),2, 6 AKTS

Sağlık Sistemi, Cumhuriyet Öncesi Ve Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları, Alma Ata Bildirgesi, Viyana Ve Münih Deklerasyonu, Sağlıkta Dönüşüm Programı, Dünyada Ve Ülkemizde Aile Hekimliği Sistemi, Genel Sağlık Sigortası, Hemşirelik Kanunu, Hemşirelik Yönetmeliği, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Hemşireler Konseyi, Sağlık İstatistikleri, Türk Hemşireler Derneği Ve Hemşireliğe Özel Dal Dernekleri Ve Son 5 Yılın ICN Temaları 

SEKİZİNCİ YARIYIL

2312B4001 İntörn Hemşireliği (0- 24), 12,  20 AKTS

Lisans Düzeyinde Öğrenim Gören Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin İntörn Programının Planlanması, Yürütülmesi Ve Değerlendirilmesi İle İlgili Temel Kurallar

Bölüm-Fakülte Seçmeli :

2312B4002 Perinatoloji Hemşireliği (2-0), 2, 5 AKTS

Dünyada Ve Türkiye'de Kadın Sağlığı, Kadın Sağlığına Yönelik İstatistiksel Göstergeler, Prekonsepsiyonel Bakım, Prenatal Tanı Testleri, Gebeliğin Oluşumu Ve Fetusun Fizyolojisi, Gebelikte Annenin Fizyolojisi Ve Bakım, Gebeliğin Takibi, Gebelikte Beslenme, Kilo Alımı Ve Egzersiz, Riskli Gebelikler Ve Hemşirelik Yaklaşımı, Yüksek Riskli Gebelikler Ve Hemşirelik Yaklaşımı, Gebelikte Erken Dönem Komplikasyonlar Ve Hemşirelik Yaklaşımı, Gebelikte Erken Dönem Komplikasyonlar Ve Hemşirelik Yaklaşımı, Gebelikte Geç Dönem Komplikasyonlar Ve Hemşirelik Yaklaşımı, Perinatolojide Kanıt Temelli Uygulamalar 

2312B4003 İnfertilite Hemşireliği (2-0), 2, 5 AKTS

Üreme Fizyolojisi, İnfertilitede Temel Kavramlar, Etiyolojisi Ve Risk Faktörleri, Fertilitenin Korunması, İnfertil Çiftlerin Değerlendirilmesi Ve Hemşirenin Rolü, İnfertilite Tedavisinde Kullanılan İlaç Protokolleri, Yardımcı Üreme Teknikleri, Yardımcı Üreme Teknikleri Komplikasyonları, Tamamlayıcı Alternatif Tedaviler, İnfertil Çiftlerde Danışmanlık Süreci, IVF Uygulamasında Kötü Haber Verme, İnfertilitede Stres Yönetimi, İnfertilite Tedavisinde Yenilikler/Gelişmeler, Yardımcı Üreme Tekniklerinde Yasal Durum 

2312B4004 Ürojinekoloji Hemşireliği (2-0), 2, 5 AKTS

Dünyada Ve Ülkemizde Ürojinekoloji Hemşireliği Ve Ürojinekoloji Hemşiresinin Rol Ve Sorumlulukları, Alt Üriner Sistem Anatomi Ve Fizyolojisi, Kontinans Mekanizması, Üriner İnkontinans Epidemiyolojisi Ve Risk Faktörleri, Üriner İnkontinansın Yaşam Kalitesine Etkisi, Üriner İnkontinansın Önlenmesi Ve Kontinansın Geliştirilmesi, Üriner İnkontinans Tipleri, Değerlendirme Ve Tanı, Üriner İnkontinansta Cerrahi Ve Farmakolojik Tedavi, Üriner İnkontinansta Davranışsal Tedavi Yöntemleri, Üriner İnkontinansta Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon, Üriner İnkontinansta Hemşirelik Tanıları Ve Girişimleri, Pelvik Taban Disfonksiyonu Önleme 

2312B4005 Hemşirelikte İnovasyon (2-0), 2, 5 AKTS

Yaratıcılık Kavramı Ve Kapsamı, İnovasyon Kavramı Ve Kapsamı, İnovasyon Çeşitleri, Girişimcilik Kavramı Ve Kapsamı, Girişimcilik Kültürü Ve Boyutları, Girişimcinin Özellikleri, Yaratıcı Ve Yenilikçi Düşünce Geliştirme Teknikleri, İnovatif Ürün (Faydalı Model, Patent) Geliştirme Süreci, Sağlık Sektöründe İnovasyon Ve Girişimcilik, Hemşirelikte İnovasyon Ve Girişimcilik, Hemşirelik Eğitiminin Yeni Ve Yaratıcı Uygulamalara Etkisi, İnovatif Ürün Fikri, Öğrenci Sunumları, İnovatif Ürün Fikri, Öğrenci Sunumları, Dersin Değerlendirilmesi

2312B4006 Yenidoğan Hemşireliği (2-0), 2, 5 AKTS

Dünyada Ve Ülkemizde Yenidoğan Hemşireliği, Yenidoğan Servisinin Düzenlenmesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinin Organizasyonu, Yenidoğanın Değerlendirilmesi, İzlemi Ve Tarama Testleri , Yenidoğanın Kanıt Temelli Bakımı, Miadından Önce Ve Sonra Doğan Bebekler, Riskli Yenidoğanlar, Yenidoğan Resüsitasyonu, Yenidoğan İlaç Uygulamaları, Yenidoğanın Taburculuğa Hazırlanması Ve Aile Eğitimi, Yenidoğanın Evde Bakımı

2312B4007 Palyatif Bakım (2-0), 2, 5 AKTS

Palyatif Bakımın Amacı, Tanımı Ve İlkeleri, Ülkemizde Palyatif Bakım Ve Palyatif Bakım Hemşireliğin Durumu, Palyatif Bakım Kavramı, Amacı, Felsefesi Ve Hemşirenin Rolleri, Palyatif Bakımda Semptom Yönetimi, Palyatif Bakımda Psikolojik Semptomlar Ve Bakımı, Palyatif Bakımda Kültürel/Manevi Bakım, Özel Durumlarda Palyatif Bakım, Yaşam Sonu Bakımı, İyi Ölüm/ Huzurlu Ölüm Kavramı Ve Hospisler, Yas Süreci Ve Ailenin Bakımı, Etik İşlemler Ve Karar Verme

2312B4008 Evde Bakım Hemşireliği (2-0), 2, 5 AKTS

Evde Bakım Tanımı Ve Temel Kavramlar, Evde Bakım Hemşireliğinin Tarihsel Gelişimi, Evde Bakım Hemşiresinin Rol Ve Sorumlulukları, Evde Bakım Hemşireliğinde Kullanılan Modeller, Evde Bakımda Kalite Ve Standartlar, Dökümantasyon Ve Bakım Planı, Evde Bakım Gerektiren Hizmet Grupları, Kronik Hastalıklar Ve Evde Bakım, Evde Bakımda Çocukların Değerlendirilmesi Doğum Öncesi Ve Doğum Sonrası Evde Bakım Hizmetler, Özel Durumlarda Evde Bakım, Engelli Bireylerde Evde Bakım, Evde İlk Yardım, Evde Bakımda Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları, Hastalar Ve Aile Bireyleri İle İletişim, Evde Bakımda Yasal Ve Etik Konular

23B1010 Sağlık Turizmi (2-0), 2, 5 AKTS

Sağlık Turizmi Tanımı, Turizm İçindeki Yeri Ve Önemi, Türkiye’de Ve Dünyada Sağlık Turizmi, Covid-19 Pandemisinin Sağlık Turizmine Etkileri, Sağlık Turizminin Gelişimi, Sağlık Turizminin Arzını Oluşturan Faktörler, Sağlık Turizmi Talebini Etkileyen Faktörler, Sağlık Turizminde Pazarlama Ve Lojistik, Sağlık Turizmi Politikaları, Sağlık Turizminde Hasta Sağlığı, Kalite, Güvenlik Ve Risk, Termal Turizmin Tanımı, Önemi Ve Özellikleri, Türkiye’de Ve Dünyada Termal Turizm, Medikal Turizmin Tanımı, Kapsamı, Özellikleri Ve Tarihsel Gelişimi, Türkiye’de Ve Dünyada Medikal Turizm, Spa Ve Wellness’in Tanımları, Çeşitleri, Tarihsel Gelişimi, İleri Yaş Engelli Turizmi, Sağlık Turizminde Yasal Ve Etik Konular

23B4004 Sağlık Okuryazarlığı (2-0), 2, 5 AKTS

Sağlık Okuryazarlığı İle İlgili Temel Kavramlar, Sağlık Okuryazarlığı Kavramsal Modeli, Sağlığı Geliştirme Modelleri, Dünyada Ve Ülkemizde Sağlık Okuryazarlığı Çalışmaları, Sağlık Profesyonelleri Açısından Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık Hizmeti Kullanıcıları Açısından Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık Hizmeti Sunumunda Ve Kullanıcılarında İletişim Beceriler, Sağlık Bilgisine Erişim Kaynakları, Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Kullanımında Bilinmesi Gerekenler, İkinci Basamak Sağlık Hizmeti Kullanımında Bilinmesi Gerekenler, Üçüncü Basamak Sağlık Hizmeti Kullanımında Bilinmesi Gerekenler, Hastaların Güçlendirilmesi, Sağlığın Geliştirilmesi, Sağlık Hukuku: Temel Kavramlar, Hasta Hakları, Hasta Memnuniyeti

23G2008 Genel Beslenme (2-0), 2, 5 AKTS

Beslenme Bilimine Genel Bakış, Besin Öğelerinin Gruplandırılması Ve İşlevleri, Sağlıklı Bir Diyet/ Sindirim, Emilim Ve Taşıma, Karbonhidratlara Genel Bakış, Yağlara Genel Bakış, Proteinlere Genel Bakış: Bitkisel Proteinler, Hayvansal Proteinler: Et, Süt Ve Yumurta, Enerji Dengesi Ve Vücut Kompozisyonu, Kilo Kontrolü, Suda Çözünen Vitaminler, Yağda Çözünen Vitaminler, Su Ve Eser Elementler, Gıda Güvenliği Ve Gıda Etiketleri