tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Ders İçeriği

BİRİNCİ YARIYIL

2075G1002 Türk Dili I (2- 0) 2, 2 AKTS

Noktalama İşaretleri Ve Yazım Kuralları, Dilin Doğuşu Ve Dilin Önemi, Türk Dilinin Tarihi Dönemleri, Çağdaş Türk Lehçeleri Dil Bilgisi Ve Bölümleri, Türkçenin Sesleri Ve Sınıflandırılması, Ses Değişmeleri, Ses Olayları, Türkçeye Sözcük Kazandırma Yolları Ve Tarihçesi, Yapısı Bakımından Kelimeler, Kökler Ve Ekler, Yapım Ve Çekim Ekleri, Kelime Türleri

 

2075G1005 Yabancı Dil I (2- 0) , 2, 2 AKTS

Temel Dilbilgisi Yapıları, Temel Okuma Ve Dinleme Becerileri, Akademik Olmayan Paragraf Ve Mektup Metinleri Yazabilme, Temel Düzeyde İletişim Sağlayabilecek Sözcük Ve Sözcükle İlişkili Yapıları Öğrenme

 

2312G1001 Biyokimya (2 -0) , 2, 3 AKTS

Hücre Ve Organeller, Karbonhidratlar, Proteinler, Enzimler, Vitamin Ve Minerallerin Yapıları, Sınıflandırılmaları, Bozuklukları, Hemoglobin Ve Myoglobin Yapıları, Nükleotidler, DNA Ve RNA Yapı Ve Fonksiyonları, Tam İdrar Tahlili Ve Hemogram

 

Ebelik Esasları I (2 -0) , 2, 9 AKTS

Ebeliğin Doğası, Sağlık Bakım Sistemi İçindeki Önemi, Rol Ve Sorumlulukları, Temel Ebelik Kavramları, Hemşirelik Model Ve Kuramları, Hemşirelik ve Ebelik Felsefesine İlişkin Temel İlke Ve Kavramlar, Etkin İletişim Ve Etkileşim Becerileri, Birey, Aile, Toplumun Sağlığının Korunması Ve Geliştirilmesi, Sağlık Sorunları Varlığında Bir Hemşirelik Modeli Doğrultusunda Bakım Verme Becerisi

 

2312G1003 Mikrobiyoloji (2- 0),  2, 3 AKTS

Tıbbi Mikrobiyoloji, Asepsi, Antisepsi, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon Kavramları, Bakteriyoloji, Viroloji, İmmünoloji, Mikoloji, Parazitoloji, Helmintoloji, Protozooloji, Arthropodoloji, Mikrobiyolojik Tanı Testleri

 

23G1001 Fizyoloji (2- 0) , 2, 4 AKTS

Fizyolojinin Tanımı, Vücut Sıvıları Ve Bileşimi, Hücre Fizyolojisi, Uyarabilir Dokular (Kas Ve Sinir) Ve Aksiyon Potansiyellerinin Oluşumu Ve İletilme Mekanizması, Kan Fizyolojisi, Solunum Sistemi Fizyolojisi, Kalp Ve Dolaşım Sistemi Fizyolojisi, Sindirim Sistemi Fizyolojisi, Endokrin Sistem Fizyolojisi, Boşaltım Sistemi Fizyolojisi, Üreme Fizyolojisi, Duyu Fizyolojisi, Sinir Sistemi Fizyolojisi.

23G1005 Anatomi (3-0),3, 7 AKTS
Anatomiye Giriş Ve Terminoloji, Kemik Ve Eklemler Hakkında Genel Bilgi, Alt Ve Üst Ekstremite, Baş Ve Yüz Kemikleri, Columna Vertebralis, Costae Ve Sternum. Burun Ve Larynx, Thorax Duvarı, Mediastinum. Erkek Ve Kadın Genital Organları, Kalp Ve Pericardium, Trachea, Akciğerler Ve Pleura . Sindirim Sistemi, Böbrek, Ureter, Mesane Ve Urethra .Sinir Sistemine Giriş, Otonom Sinir Sistemi, Cranial Sinirler. MSS Damarları, Ventriculler Ve Sinusdurae Matris.

 

İKİNCİ YARIYIL

2075B1002 Türk Dili II (2-0)- 2, 2 AKTS

Özgeçmiş, Kelime Türleri, Birleşik Kelimelerin Yazılışı, Fiil Çatıları, Vurgu, Kelime Grupları, Türk Tasavvuf Edebiyatı Ve Şiir Çözümlemeleri, Paragraf, Sözlü Anlatım Türleri, Anlatım Bozuklukları. Cümle Bilgisi: Yapılarına Göre Cümleler, Cümle Çeşitleri, Halk Edebiyatı Ve Şiir Çözümlemeleri

 

2075B1006 Yabancı Dil II (2-0), 2, 2 AKTS

Dilbilgisi Ve Kelime Öğretimi, Temel Okuma Ve Yazma Dersleri Ve Dinleme Ve Konuşma Çalışmaları, Temel Dilbilgisi Yapılarının Biçim Ve Kullanımlarını Öğrenmeleri Ve Bu Yapıları Doğru Kullanmaları, A2 Düzeyinin Gerektirdiği Temel Kelime Bilgisini Edinmeleri, Dilbilgisi Derslerinde Öğrendikleri Yapıları Düzeylerine Uygun Okuma Parçalarında Tanımaları Ve Bunlarla İlgili Gerek Sözlü Ve Gerekse De Yazılı Olarak Kendilerini İfade Etmeleri, A2 Düzeyine Uygun Dinleme Parçalarını Anlamaları Ve Bunlarla İlgili Yapılan Sözlü Çalışmalara Katılmalarını Ve Kendilerini Sözlü Olarak Doğru Ve Rahat İfade Etmek

 

2075B1010 Girişimcilik ve Kariyer Planlama (2- 0), 2, 4 AKTS

Kariyer Tanımı, Planlaması Ve Yönetimini Öğrenme, Kariyer Planlama Ve Kariyer Gelişimi Modelleri, Kuramları, Kariyer Safhaları: Kişisel Tercihlerini Bilmek, Dünyaki Kariyer Eğilimleri, Özgeçmiş, Kapak Yazısı Ve Teşekkür Mektubu Hazırlama Yöntemleri, İş Dünyasının Yeni Mezunlardan Beklentileri, Etkileyici Bir İş Görüşmesi Yapma, Mülakat Teknikler, İnternet Aracılığıyla İş Başvurusunda Bulunmayı Ve Şirketlerin Web Sayfalarındaki İş Başvuru Formlarının Nasıl Doldurulacağını Öğrenme, İşe Yerleşme Ve Örgütsel Kariyer Planlamasının Birey Ve Organizasyon Açısından Kariyer Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Planlamasının Yeri, Çalışanların, Yöneticilerin Ve İk Uzmanlarının Kariyer Yönetimindeki, Kariyer Planlama Sorunları

Ebelik Esasları (4-8), 8, 13 AKTS

Temel İnsan Gereksinimleri, Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeli, Hasta Kabulü, Medikal Ve Cerrahi Asepsi, Kişisel Hijyen Uygulamaları, Yaşam Bulguları, Vücut Mekaniği, Oral Ve Parenteral İlaç Uygulamaları, Yara Bakımı, Pre-Op Ve Post-Op Bakım, Sıcak-Soğuk Uygulamalar, Solunum Sistemi Uygulamaları, Sindirim Sistemi Uygulamaları, Uyku Ve Dinlenme, Terminal Dönem Hasta Bakım

 

2312B1002 Farmakoloji (2- 0), 2, 4 AKTS

Farmakolojiye Giriş, Otonom Sinir Sistemine Etkili İlaçlar, Santral Sinir Sistemine Etkili İlaçlar, Kardiyovasküler Sistem İlaçları, Solunum Sistemine Etkili İlaçlar, Diüretik İlaçlar, Sindirim Sistemi İlaçları, Hipotalamus Ve Hipofiz Hormonları, Tiroid Hormonları Ve Antitiroid İlaçlar, Steroid Yapılı Hormonlar, Adrenal Korteks Hormon Antagonistleri, Antifungal, Antiparaziter, Antiviral İlaçlar, Antidiyabetik İlaçlar, Vitaminler, Kas-İskelet Sistemi İlaçları Ve Antienflamatuvar İlaçlar, Analjezikler Ve Kas Gevşeticiler

  

Patoloji  ve Histoloji (2-0),2, 5 AKTS

İnsan Organizmasını Etkileyen Ve Farklı Mekanizmalar İle Değişik Türde Doku Değişimlerine Neden Olan Hastalıklardaki Dejeneratif, Metabolik, İltihabi, Tümoral Ve İmmünolojik Olayları Ve Bu Olayların Sonucunda Ortaya Çıkan Mikroskobik Ve Makroskobik Düzeydeki Yapısal Doku Değişiklik Ve Bozulmalarını, Histoloji Teknikleri Ve Mikroskopi Yöntemleri, Hücre Ve Dört Temel Dokunun Yapı Ve İşlev Özellikleri

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

2075G1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2- 0), 2, 2 AKTS

Atatürk'ün Eserleri İncelenmek Suretiyle Cumhuriyetin Temel Nitelikleri, Elde Edilen Kazanımları Anlatılarak Atatürk İlkelerinin Değerini Kavratmaktır. Ayrıca Türk Devriminin Tamamlanması Evresinde Yaşanan Siyasi Gelişmeleri Ve Yeni Devletin Kuruluş Süreci

 

Doğum Öncesi Bakım (4-8),8, 10 AKTS

Gebeliğin oluşumu ve fetüsün fizyolojisi; Gebelikte anne fizyolojisi ve gebelikte anneyi değerlendirme; Ebeveynliğe hazırlanma ve doğum öncesi bakım/Doğuma hazırlık sınıfları; Anne ve fetüs sağlığının yükseltilmesi; Gebelikte beslenme; Gebelikte aşılar; Gebelikte ilaç kullanımı; Gebelikte egzersizler; Gebeliğin psikososyal ve kültürel boyutu; Fetal sağlığın değerlendirilmesi ve fetal sağlığı değerlendirme yöntemleri.

 

Dahili ve Cerrahi Hastalıklar (2 -0), 2, 4 AKTS

Temel kavramlar ve sağlığın değerlendirilmesi, Hücre ve Homeostazis, Sıvı elektrolit dengesi, Asit Baz dengesi, Solunum Sistemi Hastalıkları ve Bakımı, Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Bakımı, Kan Hastalıkları ve Bakımı , İmmun Sistem Hastalıkları ve Bakımı, Endokrin Sistem Hastalıkları ve Bakımı, Kalp Hastalıkları ve Bakımı, Sinir Sistemi Hastalıkları ve Bakımı, Kanser ve Hasta Bakımı, Üriner Sistem Hastalıkları ve Bakımı, Dermatolojik Hastalıklar ve Bakımı, Metabolizma Hastalıkları, Enfeksiyon önlem ve kontrolü, yara ve yanık bakımı, ağrı, hemorajik şoktaki hastanın bakımı, perioperatif bakım, meme cerrahisi solunum sistemi, kardiyovasküler sistem ve endokrin sisteme yönelik cerrahi girişim geçirecek hasta bakımı

 

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (2 -0), 2, 4 AKTS

Dünya’da ve Türkiye’de kadın sağlığı/cinsel sağlık sorunları, önemi, göstergeleri, birinci basamak sağlık hizmetleri içerisinde kadın sağlığı/üreme sağlığı hizmetlerinin yeri, , cinsel eylem fizyolojisi, aile planlaması, infertilite

 

Ebelik Tarihi ve Deontolojisi (2 -0), 2, 5 AKTS

Deontoloji ve Etik Kavramları, İnsan Kavramı, Olgun İnsanın Özellikleri, Ebelikte Meslek Ahlakı ve Ebeliğin Mesleki Özellikleri, Dünyada ve Ülkemizde Ebelik Tarihi, Uluslararası Ebelik Felsefesi ve Ebelik Etik Kodları, Sağlık Ekibi ve Ebenin Rolleri, Ebelik ve Yasal Düzenlemeler, Ebelikte Yasal Yükümlülüğün Bozulduğu Durumlar, İnsan / Hasta / Gebe / Fetüs / Yenidoğan Hakları, Etik Karar Verme Süreci ve Etik İkilemler.

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

2075B1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2- 0), 2, 2 AKTS

Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi, Zaferin Kazanılması Ve Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması Ve İstanbul İle İlişkiler, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılışı, 1924 Anayasası, Atatürk İnkılâplarının Hayata Geçişi, Toplumsal, Hukuk, Eğitim Ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılâplar, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, 1929 Ekonomik Buhranı Ve Cumhuriyetin Kalkınma Politikaları, Atatürk’ün Dış Politikası, Türkiye’nin Stratejik Konuları, Musul Sorunu, Hatay’ın Anavatana Katılması, Türkiye’nin Stratejik Konuları, Boğazlar Meselesi, Kıbrıs 

 

İlk Yardım ve Acil Bakım (2- 0), 2, 5 AKTS

İlk yardım amacı ve felsefesi, ilkyardım ve acil yardım tanımları farkları, ilkyardımcının özellikleri, temel ilkyardım kavramları: koruma bildirme kurtarma, yaşam bulguları ve temel yaşam desteği, yetişkin, çocuk ve bebeklerde temel yaşam desteği, kanamalarda ilkyardım ve acil bakım, yaralanmalar ve ilkyardım, yanıklar ve donuklarda ilkyardım acil bakım, hayvan ısırıkları ve ilkyardım, hasta/yaralı taşıma yöntemler 

 

Aile Planlaması (2-0), 2, 3 AKTS

Aile planlamasına giriş; aile planlamasının yararları; aile planlamasında danışmanlık-iletişim; başvuranın değerlendirilmesi; rahim içi araçlar; hormonal kontrasepsiyon yöntemleri; bariyer yöntemler; doğal aile planlaması yöntemleri; laktasyonel amenore metodu; gönüllü cerrahi sterilizasyon; doğum sonrası-düşük sonrası-acil kontrasepsiyon; infertilite

 

Doğum ve Doğum Sonrası Bakım (4- 8),8, 10 AKTS

Normal Doğum eyleminde rol oynayan faktörler, Doğum eyleminin fizyolojisi, Anne organizmasının doğum eylemine sistematik yanıtı, Doğum eyleminin evreleri, Doğum eyleminde bakım, Doğum eyleminde ağrı, Evde doğum, Partograf kullanılması, Alternatif doğum uygulamaları, Doğum Sonu Dönem, İnvolusyon süreci, Loşia, Puerperal bakım, Doğum sonu döneme annenin uyumu, Laktasyon-Emzirmede danışmanlık, Güvenli Annelik

 

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları (2- 0),2, 5 AKTS

Kadının Toplumsal Konumu ve Kadın Sağlığını Etkileyen Faktörler, Kadın Hayatının Evreleri, Jinekolojide Tanı ve Tedavi Yöntemleri, Jinekolojik Enfeksiyonlar, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Genital Organların Bening Oluşumları, Jinekolojik Kanserler, Pelvik Ağrı-Pelvik Destek Yapılarının Bozulması-Genital Organ Anomalileri, Kemoterapi ve Radyoterapi, Jinekolojide Cerrahi Tedaviler, Menstrual Siklus Bozuklukları

 

 

 

 

BEŞİNCİ YARIYIL              

Riskli Gebelikler ve Riskli Doğum (4-8), 8,10 AKTS

Doğum eylemine ilişkin riskli durumlar, Uterus kontraksiyonlar ile ilgili distosiler, Doğum objesi ile ilgili distosiler, Doğum kanalı ile ilgili distosiler, Annenin psikoloji ile ilgili distosiler, Zor doğum eyleminin anne ve bebek açısından tehlikeleri, Doğum eyleminde girişimler ve ebenin rolü, Doğum Sonu Dönemde Riskli Durumlar, Doğum sonu kanamalar ve bakım, Doğum sonu enfeksiyonlar ve bakım, Doğum sonu dönemde meme ile ilgili sorunlar ve bakımı,  Doğum sonu dönemde üriner sistem enfeksiyonları ve bakım, Doğum sonu dönemde emosyonel sorunlar ve yaklaşım

 

Yenidoğan Sağlığı (2-0), 2, 9 AKTS 

Dünyada ve Türkiye’de Yenidoğan Sağlığı ve Sorunları, Yenidoğan Sağlığının Önemi ve Kapsamı, Sağlık Örgütlenmesi ve Ebenin Yeri, Temel Sağlık Hizmetleri kapsamında Yenidoğan Sağlığı Hizmetlerinin Verilmesi, Toplumu Tanıma, Çevre Sağlığı, Güvenli Annelik, Ev Koşullarında Doğum Öncesi/Doğum/Doğum Sonrası Bakım ve Ebenin Rolü, Yenidoğanın Evde Bakımı ve İzlemi, Çocuklukta Aşılama, Çocuklukta İlaç Uygulamaları, Çocukluk Yaşlarında Beslenme ve Beslenme Bozuklukları, Yenidoğan Hizmetlerinde Ekip Kavramı

 

Bulaşıcı Hastalıklar (2-0), 2, 5 AKTS 

Epidemiyolojiye giriş ve infeksiyon hastalıkları, İnfeksiyon etkenlerinin genel özellikleri ve infeksiyon Oluşumu, Bağışıklama ve ebenin sorumlulukları, Bağışıklama ve ebenin sorumlulukları, Hastane infeksiyonları ve korunma yöntemleri, İnfeksiyonlardan korunmada izolasyon ve izolasyon yöntemleri, Solunum Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Ebelik Bakımı, Kan Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Ebelik Bakımı,1 Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Ebelik Bakımı, Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Ebelik Bakımı, Güncel bulaşıcı hastalıklar ve ebelik bakımı(Sars, kuş gribi, kırım Kongo kanamalı ateşi), Deri ve Mukoza Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Ebelik Bakımı

ALTINCI YARIYIL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (3 -0), 3, 9 AKTS 

Sağlıklı yenidoğanın özellikleri ve sağlıklı yenidoğan izlemi, Yüksek riskli yenidoğan ve sorunları, Ebenin tanıması ve sevk etmesi gereken yenidoğan, Ebeveynlerin bilgi gereksinimleri, Yenidoğana özgü uygulamalar.  

 

Aile ve Toplum Ebeliği (4-8), 8, 10 AKTS 

Bu ders; Aile ve toplum ebeliğine giriş, Türkiye’de nüfus yapısı, Toplum sağlığı göstergeleri, Koruyucu sağlık hizmetleri, Temel sağlık hizmetleri, Aile sağlığı merkezi organizasyon ve yönetim, Aile ebeliği ve ev ziyaretleri, Gebelik ve lohusalık döneminde evde bakım, Anne ve çocuk sağlığı hizmetleri, Aşılar ve bağışıklama, Aile planlaması hizmetleri, Adölesan ve okul sağlığı, Toplum ruh sağlığı hizmetleri, Türkiye’de nüfus hareketleri; konularını içermektedir.

 

2312B3003 Sağlık Bilimleri için İstatistik (2-0),2, 6 AKTS

Sağlık kurumlarında çalışacak hemşirelerin bilimsel araştırma ilkelerini, analiz ve istatistiksel yöntemleri kullanmayı ve bu analizlerin sonuçlarını yorumlamayı öğretmektir.

 

YEDİNCİ YARIYIL 

İntörn Stajı I (0-24),12, 20 AKTS 

Lisans Düzeyinde Öğrenim Gören Ebelik Bölümü Öğrencilerinin İntörn Programının Planlanması, Yürütülmesi Ve Değerlendirilmesi İle İlgili Temel Kurallar 

 

 

Ebelikte Eğitim (2-0),2,  5 AKTS

Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Yöntemleri, Sağlık Eğitimi, Yaratıcılık, İşbirliğine Dayalı Öğrenme, Eleştirel Düşünme, Öğretme ve Öğrenme stilleri, öğretimde teknoloji kullanımı, Grup eğitim uygulamaları

 

SEKİZİNCİ YARIYIL 

İntörn Stajı II (0-24),12,  20 AKTS 

Lisans Düzeyinde Öğrenim Gören Ebelik Bölümü Öğrencilerinin İntörn Programının Planlanması, Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi ile İlgili Temel Kurallar 

 

Ebelikte Yönetim (3-0),3,10 AKTS 

Ebelik mesleğinde yönetimin önemi, Toplam Kalite Yönetimi, ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi, Ekip Kavramı, Liderlik, Yöneticilik, Yönetim biçimleri, yönetici tipleri, Değişim, İletişim, Çağdaş Hastane yöneticiliği, Motivasyon, iş doyumu, zaman yönetimi, ebelik kanunu.