tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Ders Planı

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

1. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin adı

T

U

Kredi

AKTS

2075G1002

Türk Dili I

2

0

2

2

2075G1005

Yabancı Dil  I

2

0

2

2

2314G1001

Sosyal Hizmete Giriş

3

0

3

8

2314G1005

İktisat Bilimine  Giriş

2

0

2

5

2314G1006

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

3

0

3

6

2314G1007

Hukuka Giriş

2

0

2

5

2075G1004

Teknoloji Bağımlılığı

1

0

1

2

TOPLAM

15

0

15

30

2. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin adı

T

U

Kredi

AKTS

2075B1002

Türk Dili II

2

0

2

2

2075B1006

Yabancı Dil II

2

0

2

2

2075B1010

Girişimcilik ve Kariyer Planlama

2

0

2

4

2314B1001

Yoksulluk ve Sosyal Yardım

2

0

2

                       4

23B1009

İş Sağlığı ve Güvenliği

2

0

2

3

SEÇMELİ DERSLER (15 AKTS - 3 ders seçilecektir.)

10

0

10

15

Bölüm Seçmeli

2314B1003

Engellilerle Sosyal Hizmet

2

0

2

5

2314B1004

Göç, Çokkültürlülük ve Uyum

2

0

2

5

Fakülte Seçmeli

23B1002

Psikoloji

2

0

2

5

23B1005

Sosyal Antropoloji

2

0

2

5

23B1003

Sosyoloji

2

0

2

5

23B1006

Temel İletişim Becerileri

2

0

2

5

23B1008

Aile ve Yaşam Dinamiği

2

0

2

5

TOPLAM

16

0

16

30

3. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin adı

T

U

Kredi

AKTS

2075G1001

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

2314G2001

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

3

0

3

6

2314G2002

Sosyal Çalışma Mevzuatı

3

0

3

6

2314G2008

İnsan Hakları

2

0

2

5

2314G2009

Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet

3

0

3

6

SEÇMELİ DERSLER (5 AKTS - 1 ders seçilecektir.)

13

0

13

25

Bölüm Seçmeli

2314G2011

Kent Sosyolojisi

2

0

2

5

2314G2010

Adli Sosyal Hizmet

2

0

2

5

Fakülte Seçmeli

23G2003

Meslek Etiği

2

0

2

5

TOPLAM

15

0

15

30

4. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin adı

T

U

Kredi

AKTS

2075B1001

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

2314B2008

Sosyal Hizmet Kuramı I: Bireylerle Sosyal Hizmet

3

2

4

6

2314B2009

Kadın Hakları ve Sosyal Hizmet

3

0

3

6

2314B2004

Sosyal Psikoloji

3

0

3

6

SEÇMELİ DERSLER (10 AKTS - 2 ders seçilecektir.)

11

2

12

20

Bölüm Seçmeli

2314G308

Gençlik ve Sosyal Hizmet

2

0

2

5

2314B2006

Suç, Suçluluk ve Sosyal Hizmet

2

0

2

5

Fakülte Seçmeli

23B2002

Eğitimde Drama

2

0

2

5

23B2003

Özel Eğitime Giriş

2

0

2

5

TOPLAM

15

2

16

30

5. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin adı

T

U

Kredi

AKTS

2314G3009

Sosyal Hizmet Kuramı II: Aile ve Gruplarla Sosyal Hizmet

3

2

4

7

2314G3010

Sosyal Politika  ve Sosyal Refah Yaklaşımları

3

0

3

6

2314G3003

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I

3

0

3

6

2314G3011

Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri

3

0

3

6

SEÇMELİ DERSLER  (12 AKTS - 4 ders seçilecektir.)

12

2

13

25

Bölüm Seçmeli

2314G3006

Yaşlılarla Sosyal Hizmet

2

0

2

5

2314G3012

Sosyal Sorunlar

2

0

2

5

2314G3013

Okul Sosyal Hizmeti

2

0

2

5

2314G3004

İstatistik

2

0

2

5

Fakülte Seçmeli

23G3004

Mesleki İngilizce

2

0

2

5

TOPLAM

14

2

15

30

6. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin adı

T

U

Kredi

AKTS

2314B3008

Sosyal Hizmet Kuramı III: Örgüt ve Topluluklarla Sosyal Hizmet

3

2

4

7

2314B3003

Rapor Yazma ve Sunum Becerileri

3

0

3

7

2314B3004

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II

3

0

3

6

SEÇMELİ DERSLER (10 AKTS - 2 ders seçilecektir.)

9

2

10

20

Bölüm Seçmeli

2314B3002

Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemleri

2

0

2

5

2314B3006

Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet

2

0

2

5

2314B3007

Psiko-Sosyal Boyutlarıyla Şiddet

2

0

2

5

Fakülte Seçmeli

23B3003

Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması

2

0

2

5

23B3004

Madde Bağımlılığı

2

0

2

5

23B3005

Çocuk İstismarı ve İhmali

2

0

2

5

TOPLAM

13

2

14

30

7. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin adı

T

U

Kredi

AKTS

2314G4007

Mesleki Yaz Uygulaması

0

10

5

7

2314G4008

Sosyal Hizmette Alan Çalışması I

0

24

12

12

2314G4003

Bitirme Projesi I

0

2

1

7

SEÇMELİ DERSLER  (4 AKTS - 1 ders seçilecektir.)

0

36

 18

26

Bölüm Seçmeli

2314G4004

Sosyal Hizmet Kurumlarında Yönetim

3

0

3

4

2314G4006

Baskı Karşıtı Uygulama

3

0

3

4

Üniversite Seçmeli

2075G4007

Araştırma Yöntemleri

3

0

3

4

2075G4005

Halkla İlişkiler

3

0

3

4

2075G4004

Afet Kültürü

3

0

3

4

2075G4006

Şehir ve Kültür

3

0

3

4

2075G4009

Sağlıkta Yoga

3

0

3

4

TOPLAM

3

36

21

30

8. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin adı

T

U

Kredi

AKTS

2314B4007

Sosyal Hizmette Alan Çalışması II

0

24

12

12

2314B4002

Bitirme Projesi II

0

2

1

7

2314B4003

Sosyal Hizmette Etik

3

0

3

6

SEÇMELİ DERSLER  (6 AKTS - 2 ders seçilecektir.)

3

26

16

25

Bölüm Seçmeli

2314B4009

Halk Sağlığı

2

0

2

5

2314B4011

Sokak Sosyal Hizmeti

2

0

2

5

2314B4010

Afetlerde Sosyal Hizmet

2

0

    2

5

2314B4012

Sivil Toplum Örgütleri

2

0

     2

5

TOPLAM

5

26

18

30