tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Bölüm Başkanı Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Ebelik mesleği bilim ve sanattan oluşan uygulamalı profesyonel bir meslektir.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ebe; “gebelik sırasında, doğumda ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlayan, normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptıran, yeni doğanın bakımı ve aile planlaması danışmanlığı yapan kişi” olarak tanımlanmaktadır. Tüm dünyada nüfus ve doğurganlık hizmetlerinin kalitesinin artması için nitelikli ebelik bölümü mezunlarına gereksinim duyulmaktadır. Bu durum, ebelik mesleğinin gelecek vadeden meslekler arasında yer almasına neden olmuştur. Bölümümüzün amacı evrensel değerler ve gereksinimler doğrultusunda, her alanda hizmet verebilecek bilgi ve beceriyle donatılmış, ebelik felsefesini ve etik değerleri özümsemiş, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, eğitim, yönetim ve araştırma becerilerine sahip profesyonel ebeler yetiştirmektir.
Ebelik Bölümü, mesleki teori ve uygulama ağırlıklı bir bölümdür. Öğrencilerimize, aldıkları teorik eğitimi pratik alanda uygulamaya dönüştürmeleri için fakültemiz teknik laboratuvarlarında, ilgili hastane ve sağlık kuruluşlarda uygulama ve staj yapma imkanı sağlanmaktadır.
Ebelik Bölümünden mezun olan ebeler, kamu ve özel hastaneler, gebe izlem ve aile planlaması poliklinikleri, doğum ve doğum sonrası bakım klinikleri, gebe eğitim merkezleri, aile, toplum sağlığı merkezlerinde, evde bakım kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptir.

Ayrıca mezuniyet sonrasında ilgi duydukları alana göre, ebelikte lisansüstü eğitimlerine devam ederek bilim uzmanlığı, doktora dereceleri alabilir ve üniversitelerde akademisyen olarak istihdam edilebilmektedir.